Welkom

Pensioen Dr. Dirk Debussche - Welkom Dr. Steven Van Holm

Na een mooie en lange carrière als huisarts, is Dr. Dirk Debussche op welverdiend pensioen. We willen hem hartelijk bedanken voor alle goede zorgen en fijne jaren samen, als arts voor de patiënten én als collega. 

Hierbij een woordje van Dr. Debussche:

"Na bijna 40 jaar, de eerste 9 jaar in de Langestraat 44 en daarna aan de overkant in de Langestraat 45 en sinds 3 mei 2021 in de August Van Lokerenstraat 32, ga ik op pensioen. Ik wil alle patiënten danken voor het jarenlange vertrouwen dat ik gekregen heb. De praktijk wordt verder gezet door 2 jonge collega’s, Dr. Annabelle Deturck, die reeds  4 jaar met mij samengewerkt heeft en die velen onder u ondertussen al kennen, en Dr. Steven Van Holm, die start op 2 november 2022. Ik wens hen dan ook alle succes toe.  Dokter Dirk Debussche"

 

Vanaf 1 november 2022 verwelkomen wij Dr. Steven Van Holm als nieuwe collega in de praktijk. We kijken alvast uit naar de nieuwe samenwerking! Hieronder stelt hij zichzelf alvast even voor:

"Ik ben dr Steven Van Holm en start in de praktijk in november 2022. De voorbije drie jaar werkte ik als huisarts in opleiding in praktijken in en rond Gent.
Daarnaast heb ik ervaring als basisarts bij Kind en Gezin en als arts op de crisisdienst van Rotterdam. In 2022 behaalde ik de opleiding tot sportarts. Naast het werk sport ik vaak en hou ik er van om tijd te spenderen met vrienden of familie."

 

Praktijkwerking

Om de werking van de praktijk zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u vriendelijk rekening te willen houden met onderstaande adviezen. Zo blijven we  zorg dragen voor elkaar en onze risicopatiënten.

Adviezen in het kader van de Coronapandemie

Wij vragen u binnen de praktijk steeds een mondmasker te dragen, een gepaste afstand van andere te bewaren en bij het binnenkomen uw handen te ontsmetten.

Kom zo veel mogelijk alleen op consultatie, indien nodig kan u 1 begeleider meebrengen.

Het afnemen van een PCR-test gebeurt via het testcentrum. De nodige informatie om een afspraak hiervoor inplannen kan u terugvinden op: www.mijncoronatest.be

Aan de patiënten met verkoudheidsklachten (lopende neus, keelpijn, grieperig gevoel, hoofpijn), hoest of koorts vragen wij vooraf thuis een zelftest af te nemen en niet rechtstreeks naar de praktijk te komen.

Gelieve geen afspraak te maken bij een positieve zelftest, maar telefonisch contact op te nemen met de praktijk. De artsen zullen u nadien opbellen met de nodige informatie.

Het resultaat van uw PCR-test kan u zelf online raadplegen via www.mijngezondheid.be of via www.cozo.be

Indien u bijkomende (of niet strikt medische) vragen heeft met betrekking tot het coronavirus en/of reizen, vragen wij u volgende websites te raadplegen: https://www.info-coronavirus.be of https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen.

U kan daarnaast ook bellen naar de corona informatielijn op het nummer:  0800 14 689.
Indien u een papieren versie van uw Coronacertificaat nodig heeft, kunt u bellen naar het nummer: 078/78.78.50

Algemene adviezen

Raadplegingen

U kan een consultatie online of telefonisch inboeken. Onze secretariaatsmedewerkers zullen u bij telefonisch contact enkele vragen stellen, dit helpt ons om de urgentie van uw oproep te kunnen inschatten.

Gelieve steeds 1 afspraak per persoon in te boeken. Maak voor meerdere personen dus ook steeds meerdere afspraken.

Kom graag op tijd. Wij vragen u uw afspraak tijdig te annuleren indien u verhinderd bent of de afspraak niet meer noodzakelijk is.

Indien u chronisch medicatie moet innemen, vragen wij voor elk bezoek een overzicht te maken van de medicatie die u nodig heeft. Vraag steeds voldoende voorschriften tot aan de volgende afspraak. Er kunnen tussendoor telefonisch geen voorschriften aangemaakt worden.

Indien u voor uw werk aangepaste afwezigheidsattesten nodig heeft, gelieve dan zelf steeds een papieren versie van de attesten mee te brengen. Breng indien nodig ook steeds een exemplaar van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid van de mutualiteit (=”vertrouwelijke’) mee.

Een huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag dus alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Het is niet mogelijk afwezigheidsattesten voor het verleden aan te vragen.

Huisbezoeken

Kom indien mogelijk zelf op consultatie in de praktijk. In de praktijkruimte zijn de omstandigheden voor een onderzoek ideaal: we hebben uw medisch dossier bij de hand, het onderzoek kan doorgaan op de onderzoekstafel bij voldoende belichting, de nodige onderzoeksapparatuur is aanwezig, …
Huisbezoeken worden daarom voorbehouden voor minder mobiele personen.

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden. Gelieve ons steeds zo vroeg mogelijk (voor 10u ’s morgens) op te bellen indien u een huisbezoek nodig heeft. Het is voor ons niet mogelijk om op voorhand in te schatten op welk tijdstip een huisbezoek doorgaat, gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.

Door de toenemende verkeers- en parkeerdrukte is het gebied waarin huisbezoeken mogelijk zijn aangepast tot het gebied weergegeven op de kaart die terug te vinden is onder het tabblad ‘Huisbezoeken’.

Routine/controle bloedafnames

Beste patiënten,

Vanaf 1 juni 2022 komt er elke eerste woensdag van de maand van 8u tem 10u een verpleegkundige naar onze praktijk om de routine/controle bloedafnames uit te voeren. U kan hiervoor zowel online of telefonisch een afspraak boeken.

In de online agenda kan u deze momenten terugvinden als ‘Verpleegkundige: bloedafname’, iedere eerste woensdag van de maand. U kan enkele dagen nadien een afspraak bij 1 van de artsen inboeken voor het bespreken van uw bloedresultaten en het voorschrijven van de nodige medicatie.

Vriendelijke groeten,
Dokter Dirk Debussche en Dokter Annabelle Deturck

Verhuis praktijk

Op 3 mei 2021 zullen wij met de praktijk  verhuizen naar een nieuwe locatie. Vanaf dan zijn wij te vinden op volgend adres: August Van Lokerenstraat 32, 9050 Ledeberg.

 

Dr Dirk Debussche

Dokter Dirk Debussche

Dr Annabelle Deturck

Dokter Annabelle Deturck

Dr Steven Van Holm