Nieuws

Informatie Coronavirus

Het coronavirus is een nieuw en heel besmettelijk virus. Je kan het gemakkelijk van andere mensen krijgen of doorgeven.

Welke klachten veroorzaakt het virus?

De belangrijkste klachten zijn:
-hoesten, koorts en ademhalingsproblemen, geur- of smaakverlies

Maar het virus kan soms ook andere (mildere) klachten veroorzaken, zoals:
-verkoudheden, verstopte neus, keelpijn of waterige diarree

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

1. Blijf thuis
2. Bel je huisarts en vermeldt de symptomen
3. De huisarts zegt je aan de telefoon wat je moet doen, bijvoorbeeld naar het triagecentrum gaan voor een test
4. Je maakt een lijstje met de mensen met wie je nauw in contact kwam
5. Is je test positief? Dan start de contactopsporing

Hoe kan ik mezelf beschermen?

-Was je handen regelmatig met water en zeep.
-Houdt zoveel mogelijk 1,5m afstand van andere personen.
-Raak je gezicht niet aan.
-Draag een mondmasker op plaatsen waar het niet mogelijk is afstand te houden.
-Gebruik altijd papieren zakdoekjes. Gebruik die maar 1 keer en gooi ze nadien in de vuilbak.
-Moet je hoesten of niezen? Doe dat in de binnenkant van je elleboog of bedek je neus en mond met een papieren zakdoek.

Waar vind ik meer informatie over het virus en/of reizen?

 

Hygiëneadviezen COVID-19

Beste Patiënten,

Vanaf 4 mei 2020 wordt de praktijk gereorganiseerd om aan alle hygiënische en afstandsmaatregelen te kunnen voldoen. Gelieve daarom rekening te houden met onderstaande adviezen.

Heeft u klachten zoals koorts, grieperig gevoel, hoesten of niezen, keelpijn? Kom dan NIET naar de praktijk of maak geen afspraak, maar BEL ons eerst op! Wij overleggen met u over de volgende stappen.

De BELMOMENTEN kan u hieronder terugvinden. Bij grote drukte is het mogelijk dat de telefoon op overgaat op het antwoordapparaat, gelieve dan later opnieuw te proberen.

Maandag 9u30-10u30
15u-16u
Dr. Deturck
Dr. Debussche
Dinsdag 14u-15u Dr. Debussche
Woensdag 14u-15u Dr. Deturck
Donderdag 14u-15u Dr. Debussche
Vrijdag 9u30-10u30
15u-16u
Dr. Debussche
Dr. Deturck
 • Draag steeds een (stoffen) mondmasker indien u naar de praktijk komt, ook als begeleider.
 • Gelieve zo veel mogelijk alleen naar de praktijk te komen. Kinderen of personen die begeleiding nodig hebben, kunnen vergezeld worden van 1 begeleider.
 • Indien er zich in de wachtzaal te veel mensen bevinden om aan de afstandsregels te kunnen voldoen (1,5m), gelieve dan even buiten op het trottoir te wachten.
 • De consultatiemomenten van de artsen werden aangepast. Hieronder kan u het aangepaste schema vinden.
Maandag 8u-10u30 Dr. Debussche
10u30-14u Dr. Deturck
16u-19u Dr. Debussche
Dinsdag 8u-12u Dr. Deturck
15u-19u Dr. Debussche
Woensdag 8u-12u Dr. Debussche
15u-19u Dr. Deturck
Donderdag 8u-12u Dr. Deturck
15u-19u Dr. Debussche
Vrijdag 8u-10u30 Dr. Deturck
10u30-14u Dr. Debussche
16u-19u Dr. Deturck

Zo proberen we  samen ieders gezondheid zo goed mogelijk te vrijwaren. Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!

Globaal medisch dossier

Je kan aan een erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden.

De huisarts mag hiervoor per kalenderjaar een honorarium aanrekenen dat volledig door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

Inhoud

In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals:

 • medische voorgeschiedenis;
 • geneesmiddelengebruik;
 • gevolgde behandelingen;
 • verslagen van specialisten en andere zorgverleners.

Daarnaast staat het GMD ook in het teken van preventie. De huisarts moet met jou een checklist bespreken die ook in het GMD wordt bijgehouden. Komen daarbij onder meer aan bod:

 • roken en alcoholgebruik;
 • stress;
 • onderzoek voor de opsporing van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker;
 • vaccinaties.