Huisbezoeken

Kom indien mogelijk zelf op consultatie in de praktijk. In de praktijkruimte zijn de omstandigheden voor een onderzoek ideaal: we hebben uw medisch dossier bij de hand, het onderzoek kan doorgaan op de onderzoekstafel bij voldoende belichting, de nodige onderzoeksapparatuur is aanwezig, …
Huisbezoeken worden daarom voorbehouden voor minder mobiele personen.

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden. Gelieve ons steeds zo vroeg mogelijk (voor 10u ’s morgens) op te bellen indien u een huisbezoek nodig heeft. Het is voor ons niet mogelijk om op voorhand in te schatten op welk tijdstip een huisbezoek doorgaat, gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.

Door de toenemende verkeers- en parkeerdrukte is het gebied waarin huisbezoeken mogelijk zijn aangepast tot het gebied weergegeven op de kaart.